Účetnictví, mzdy
a daňové poradenství

Daně

K základům daňového poradenství patří komplexní služby v oblasti zdanění právnických a fyzických osob, řešení daňové problematiky včetně zpracování stanovisek, daňových analýz a rizik, řešení daňové optimalizace, transformací, zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní i následné zastupování před finančními úřady.

Pro právnické a fyzické osoby nabízíme zpracování a podání daňových přiznání, komunikaci se správcem daně včetně zastupování při daňových kontrolách, průběžné daňové poradenství a zpracování stanovisek dle zadání klientů.

Poskytujeme daňové poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, a to jak v rámci české legislativy, tak i s ohledem na aplikaci předpisů Evropské unie. Zabezpečujeme registraci k DPH tuzemských i zahraničních subjektů, zpracování a podávání přiznání k DPH, souhrnných a kontrolních hlášení, sestavení a podávání hlášení intrastat a posouzení jednotlivých obchodní transakcí z pohledu DPH.

EDUS CZ | Účetní, daňové a mzdové služby - České Budějovice

Daňové přiznání

Zpracujeme vám daňová přiznání z příjmů fyzických a právnických osob, zajistíme přihlášení k dani z nemovitosti, provedeme zpracování silniční daně.

Zastupování klientů

Zastoupíme vás v jednání se správcem daně, zajistíme komunikaci s finančním úřadem i s ostatními státními institucemi. Zároveň vás zastoupíme v případě kontrol a řešení sporů.

Hlídáme termíny

S námi se nemusíte bát, že zmeškáte platbu záloh na daně, nebo jejich doplatků. Zajistíme vám odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu.

Účetnictví

Základem účetního poradenství je zpracování finančního účetnictví klientům  podle českých účetních předpisů, a to za využití ekonomického softwaru PREMIER System, případně poskytování účetního poradenství vedeného u klienta na  jeho softwaru. 

Součástí poskytovaných účetních prací je zpracování účetních závěrek zahrnující inventarizaci účtů a uzavření účetních knih, zpracování finálních účetních výkazů tj. rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní závěrce. Rovněž dle individuálních požadavků klienta zpracováváme reporting a případně průběžné výkazy pro bankovní domy jako podklad pro rozhodování financování investic a provozních nákladů účetních jednotek.

Pro klienty zpracováváme platební příkazy na úhradu závazků s odesláním do internetového bankovnictví a zároveň import datových výpisů provedených platebních operací do účetního a ekonomického softwaru.

Účetní poradenství poskytujeme i formou revize účetních agend a průběžnou kontrolou účetnictví u externích klientů včetně konzultací a zpracování stanovisek k účetní problematice.

Zároveň poskytujeme odbornou pomoc při zakládání společností, prodejích podniků, transformací a fúzí. Zabezpečujeme pro klienty v případě potřeby zprostředkování auditorských služeb, služeb soudního znalce případně právní poradenství.

EDUS CZ | Účetní, daňové a mzdové služby - České Budějovice

Vedení účetnictví

Postaráme se o kompletní vedení účetnictví, nebo správu daňové evidence. V pravidelných intervalech vám sestavíme účetní výkazy i zpracujeme individuální reporty.

Mzdové účetnictví

Zajistíme vám zpracování mzdového účetnictví a celé mzdové agendy. Zpracujeme odvody za zaměstnance, výpočet mezd a srážek ze mzdy a připravíme přehledy pro zdravotní pojišťovny, finanční úřad a správu sociálního zabezpečení.

Osobní konzultace

Poskytneme vám osobní či telefonické konzultace pro zpracování ekonomických podkladů či tvorbu účetních směrnic a postupů. Zároveň vám pomůžeme sestavit veškeré účetní podklady pro podání žádosti o úvěr.

Mzdy

Poradenství v oblasti mezd spočívá v komplexním zpracování personální  a mzdové agendy klienta včetně přípravy pracovních smluv dle požadavků klienta a zabezpečení agendy spojené s příchody a odchody zaměstnanců s využitím našeho ekonomického software PREMIER System.

Zastupujeme naše klienty na základě zplnomocnění u finančních úřadů, okresních správ sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven při předkládání měsíčních a ročních hlášení a při kontrolách ze státní správy. Zabezpečujeme pro klienty veškerou agendu spojenou se statistikou, s úřady práce, s exekutory a případně s insolvenčními správci.

EDUS CZ | Účetní, daňové a mzdové služby - České Budějovice

Postup realizace

EDUS CZ | Účetní, daňové a mzdové služby - České Budějovice

Kontaktujete
nás

Napíšete nám přes formulář nebo zavoláte

Zavoláme
vám

Zjistíme od vás více informací a rozsah prací

Cenová
nabídka

Připravíme vám konkrétní cenovou nabídku

Realizace
zakázky

Podle domluvy zpracujeme zakázku
EDUS CZ | Účetní, daňové a mzdové služby - České Budějovice

Ceník služeb

EDUS CZ | Účetní, daňové a mzdové služby - České Budějovice
Podívejte se na ceník našich služeb