DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 

 • zpracování, sestavení a podání daňových přiznání právnických a fyzických osob
 • řešení daňových problémů včetně vypracování odborných stanovisek
 • detailní analýzy daňových rizik a řešení daňové optimalizace
 • zastupování klientů před správci daně ve smyslu daňového řádu

 

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

 

 • analýza silných a slabých stránek podnikatelského subjektu
 • součinnost při formulaci vize a strategických cílů podnikatelských subjektů
 • odborná pomoc při zakládání společností, prodejích podniků, transformací a fúzí
 • zprostředkování služeb auditora, soudního znalce event. právního poradenství

 

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

 

 • vedení podvojného účetnictví a daňové evidence a zpracování mezd prostřednictvím kvalifikovaných účetních v kanceláři společnosti, včetně přiznání k DPH, sestavení standardních výkazů a zpracování reportů dle zadání klienta
 • ústní, telefonické a e-mailové konzultace
 • konzultace při sestavování účetních závěrek
 • tvorba účetních směrnic a účetních postupů
 • finanční rozbory a analýzy, podnikatelské plány
 • zpracování ekonomických podkladů pro banky
 • zastupování klientů při kontrolách správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • hlášení INTRASTAT